ธนาคารความรู้ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

วิธีที่ 1 ใช้วิธีนับต่อเช่น 12 + 5 ก็นับต่อจาก 12 เป็น 13, 14, 15, 16, 17 ดังนั้น 12 + 5 = 17

วิธีที่ 2 อาจใช้การเขียนจำนวนที่มากกว่า 10 ในรูปกระจายเพื่อรวมจำนวนที่ไม่ครบสิบ

เข้าด้วยกันก่อน

เช่น 12 + 5 = 􀂅 มีขั้นตอนการคิดดังนี้

ขั้นที่ 1 เขียนจำนวนที่มากกว่า 10 ในรูปกระจาย จะได้ 12 + 5 = 10 + 2 + 5

ขั้นที่ 2 หาผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบ 10 จะได้ = 10 + 7

ขั้นที่ 3 หาผลบวกของจำนวนที่ครบสิบกับ

ผลบวกของจำนวนที่ไม่ครบสิบ จะได้ = 17

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: