ธนาคารความรู้ เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม

                                                           การบวกจำนวนเต็ม  

            การบวก (Addition) เป็นหนึ่งในการดำเนินการของเลขคณิต ในรูปแบบอย่างง่าย การบวกจะรวมสองจำนวน (พจน์, ส่วนของผลบวก) ตัวตั้งบวก และ ตัวบวก เป็นจำนวนเดียวคือ ผลบวก การบวกจำนวนหลายๆจำนวนนั้นเหมือนกับการบวกซ้ำๆกัน สำหรับการบวกด้วยจำนวนที่มีจำนวนศูนย์ หนึ่ง หรืออนันต์ สามารถดูนิยามได้ข้างล่าง

คุณสมบัติของการบวก

1. สมบัติการสลับที่ของการบวก
จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกัน สลับกันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิม
226 + 417 = 643 ดังนั้น 417 + 226 = 417 + 226

2. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
จำนวนสามจำนวนที่บวกกัน จะบวกจำนวนที่หนึ่งหรือจำนวนที่สอง หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวน
ที่สามก่อน แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน เช่น(56 + 80) + 20 = 56 + ( 80 + 20 ) = 10

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: